Historie a současnost pěstování vína na Pardubicku

vytvořil: Jiří Bureš

Víte, kde na Pardubicku pěstovalo víno? A že se mu daří i dnes? Historický přehled i dnešní stav Vám přednese pěstitel vína pan Ing. Jiří Sedláček, vlastník vinice na Kunětické hoře.

Jdi zpět